Affiliate program s províziou až 50 % | Tipsport Partner

KONTAKT A FAKTURAČNÁ ADRESA

Faktúry pre výplatu provízií zasielajte na adresu:

marketing@tipsport.sk

Fakturačná adresa:

Spoločnosť:
TIPSPORT SK, a. s.
Ústredie a sídlo spoločnosti:
(adresa pre korešpondenciu)
Jána Kalinčiaka 14, 01001 Žilina
IČ:
36436861
DIČ:
2022093150
Bankové spojenie:
VÚB, a.s. Žilina ; č. ú. 12128003656/0200
Fax.:
+421(0)562 00 92
E-mail (webmaster):
marketing@tipsport.sk