• AKU
Tento tiket je zatiaľ prázdny, udalosť pridáte kliknutím na príslušný kurz.
Analýzy

Zmeny v regulácii stávkovania od roku 2017

Zmeny v regulácii stávkovania od roku 2017

Čo a prečo sa mení?

Zákon o hazardných hrách prináša niektoré zmeny, ktoré nám nedávajú inú možnosť, než upraviť registračný proces. Úpravy sa dotknú nových, ako aj terajších klientov spoločnosti TIPSPORT SK, a.s. Bez úspešného dokončenia registrácie či doplnenia údajov vám nebudeme môcť dovoliť tipovať.

Aký veľký je rozsah zmien?

K pôvodnej registrácii, ktorou v minulosti prešli všetci tipujúci, sa pridávajú nasledujúce kroky:

  • doplnenie osobných údajov (štátne občianstvo, rodné číslo, pohlavie, štát a miesto narodenia, adresa trvalého pobytu a politická exponovanosť)
  • overenie totožnosti prostredníctvom dvoch osobných dokladov.

Ako rýchlo musím všetky údaje doplniť?

Spravte to, prosím, čo najskôr, aby ste mohli plnohodnotne využívať všetky služby hráčskeho účtu. Bez vyplnených údajov a schválených dvoch dokladov na overenie totožnosti vám nebudeme môcť dovoliť tipovať.

Doplnenie osobných údajov a ich ochrana

Prečo vám mám dávať svoje údaje?

Platné právne predpisy nám, ako prevádzkovateľovi kurzových stávok, nedovoľujú umožniť vám tipovať prostredníctvom internetu a využívať hráčsky účet bez zadania vašich osobných údajov a predloženia dvoch dokladov na overenie totožnosti.

Ako moje osobné údaje ochránite?

Maximálne. Ochranu súkromia berieme vážne a prijali sme také bezpečnostné opatrenia, tak technické ako aj organizačné, aby sme chránili nami spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a pod.

Kedy budete nové údaje chcieť?

Pri nových tipujúcich sú už súčasťou registrácie. Pri už predtým registrovaných tipujúcich ich budeme tiež nevyhnutne potrebovať. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na tipujúcich, ktorí v minulosti časťou overovacieho procesu prešli.

Overenie totožnosti a bankového účtu

Koľko osobných dokladov budete chcieť pri overení totožnosti?

Budú celkom dva. Prvým z nich musí byť občiansky preukaz SR (cudzí štátny príslušník je povinný predložiť cestovný pas). Druhým môže byť u občana SR cestovný pas, vodičský preukaz, kartička poistenca zdravotnej poisťovne a v prípade cudzinca je druhým dokladom povolenie k pobytu na území Slovenskej republiky, prípadne pobytové povolenie občana EÚ.

Ako mám postupovať?

Najskôr do tabuľky vyplníte typ dokladu, jeho číslo, názov inštitúcie, ktorá ho vydala a dobu, dokedy platí. Následne pripojíte scan či fotografiu dokladu. Pozor, v prípade občianskeho preukazu a povolenia k pobytu na území Slovenskej republiky, priložte obe strany dokladu.

Ako rýchlo moju totožnosť overíte?

Čo najskôr, overovanie dokladov prebieha nepretržite, ale môže sa stať, že v ojedinelých prípadoch bude trvať niekoľko dní. O jeho výsledku vás budeme okamžite informovať.

Musím vám dávať číslo svojho bankového účtu?

Nemusíte, ale bez registrovaného bankového účtu nemôžete uskutočňovať prevody prostriedkov z hráčskeho účtu na váš bankový účet. Akceptovaný bude len bankový účet vedený v slovenských bankách.

Ako registrujem svoj bankový účet

Platné číslo bankového účtu v tvare IBAN je potrebné uviesť v sekcii Nastavenie – Platobné prostriedky. Následne vám bude umožnené realizovať prevod penažných prostriedkov z hráčskeho účtu na vami uvedené číslo bankového účtu.