• AKU
Tento tiket je zatiaľ, prázdny, stávku pridáte kliknutím na príslušný kurz.
Analýzy

Zmeny v regulácii stávkovania od roku 2017

Zmeny v regulácii stávkovania od roku 2017

Čo a prečo sa mení?

Zákon o hazardných hrách prináša niektoré zmeny, ktoré nám nedávajú inú možnosť, než upraviť registračný proces. Úpravy sa dotknú nových, ako aj terajších klientov spoločnosti TIPSPORT SK, a.s. Bez úspešného dokončenia či doplnenia registrácie vám nebudeme môcť dovoliť tipovať.

Aký veľký je rozsah zmien?

K pôvodnej registrácii, ktorou v minulosti prešli všetci tipujúci, sa pridávajú nasledujúce kroky:

  • doplnenie osobných údajov (štátne občianstvo, rodné číslo, pohlavie, štát a miesto narodenia, adresa trvalého pobytu a politická exponovanosť)
  • overenie totožnosti prostredníctvom dvoch osobných dokladov
  • registrácia a overenie bankového účtu.

Ako rýchlo musím všetky údaje doplniť?

Spravte to, prosím, čo najskôr, aby ste mohli aj naďalej plnohodnotne využívať všetky služby herného účtu. Bez vyplnených údajov a schválených dvoch dokladov na overenie totožnosti vám nebudeme môcť dovoliť tipovať. Presný termín, do kedy musíte vyššie uvedené podmienky vykonať, je 30. 11. 2017.

Doplnenie osobných údajov a ich ochrana

Prečo vám mám dávať svoje údaje?

Platné právne predpisy nám, ako prevádzkovateľovi kurzových stávok, nedovoľujú umožniť vám tipovať prostredníctvom inerntetu a využívať herný účet bez zadania vašich osobných údajov a predloženia dvoch dokladov na overenie totožnosti. Je nevyhnutné, aby ich doplnili aj už registrovaní tipujúci a to najneskôr do 30. 11. 2017.

Ako moje osobné údaje ochránite?

Maximálne. Ochranu súkromia berieme vážne a prijali sme také bezpečnostné opatrenia, tak technické ako aj organizačné, aby sme chránili nami spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a pod.

Kedy budete nové údaje chcieť?

Pri nových tipujúcich sú už súčasťou registrácie. Pri už registrovaných tipujúcich ich v blízkej budúcnosti budeme tiež nevyhnutne potrebovať. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na tipujúcich, ktorí v minulosti časťou overovacieho procesu prešli. Presný termín dokedy musíte doplniť svoje údaje je 30. 11. 2017.

Overenie totožnosti a bankového účtu

Koľko osobných dokladov budete chcieť pri overení totožnosti?

Budú celkom dva. Prvým z nich musí byť občiansky preukaz SR (cudzí štátny príslušník je povinný predložiť cestovný pas). Druhým môže byť u občana SR cestovný pas, vodičský preukaz, kartička poistenca zdravotnej poisťovne a v prípade cudzinca je druhým dokladom povolenie k pobytu na území Slovenskej republiky.

Ako mám postupovať?

Najskôr do tabuľky vyplníte typ dokladu, jeho číslo, názov inštitúcie, ktorá ho vydala a dobu, dokedy platí. Následne pripojíte scan či fotografiu dokladu. Pozor, v prípade občianskeho preukazu a povolenia k pobytu na území Slovenskej republiky, priložte obe strany dokladu. V prípade preukazu poistenca, ak prvá strana preukazu neobsahuje číslo dokladu alebo IČP, priložte obe strany dokladu.

Ako rýchlo moju totožnosť overíte?

Čo najskôr, overovanie dokladov prebieha každý deň, ale môže sa stať, že v ojedinelých prípadoch bude trvať niekoľko dní. O jeho výsledku vás budeme okamžite informovať.

Prečo vám musím dávať číslo svojho bankového účtu?

Bez overeného a schváleného banového účtu nemôžete uskutočnovať prevody prostriedkov z herného účtu na váš bankový účet. Akcetpovaný bude len bankový účet vedený v slovenských bankách.

Stačí teda vyplniť číslo účtu?

Nie, účet je potrebné ešte overiť. Preto vás poprosíme o zaslanie potvrdenia vydaného bankou o tom, že ste majiteľom účtu alebo výpisu z vášho bankového účtu (ten nesmie byť starší ako 1 rok). Výber dokladu je na vás, v oboch prípadoch však musí byť vidieť IBAN (medzinárodne platný formát čísla účtu), vaše meno a priezvisko, adresa a dátum vystavenia dokladu. Ostatné údaje môžete zakryť.

Kde výpis alebo potvrdenie získam?

So žiadosťou sa obráťte na vašu banku.