• AKU
Tento tiket je zatiaľ prázdny, udalosť pridáte kliknutím na príslušný kurz.
Analýzy

LIVE stávky – vysvetlenie príležitostí

Párny/Nepárny – stávka na celkový počet gólov, bodov a gemov v zápase alebo jeho čiastkovej časti. V prípade výsledku 0: 0 je vyhrávajúca príležitosť „Párny".

FUTBAL, HOKEJ

Všetky stávkové príležitosti sa vzťahujú k základnej hracej dobe. Výnimkou sú prípady, kedy je v názve stávkovej príležitosti uvedená presná špecifikácia (napr. predĺženie, penalty a pod.).

Handicap – stávka na víťazstvo o góly, ku skutočnému výsledku dosiahnutému na ihrisku sa pripočítava daný handicap (pomyselný náskok). Napr. stávka na výhru domácich v handicape „0:1" je vyhrávajúca v prípade, že stretnutie v skutočnosti skončí výhrou domácich min. o 2 góly (napr. 3:1). V prípade handicapu +0.5 g sa pripočítava k výsledku len pomyselného 0,5 gólu príslušného tímu.

Stávka na výsledok stretnutia bez remízy (SBR) - vsádza sa na výhru domácich alebo hostí, v prípade remízy sa vracia vklad.

Nasledujúci gól – kto strelí nasledujúci gól.

Počet gólov v stretnutí - celkový počet gólov v stretnutí, zadané napr. +/- 2,5 g, teda stávka na 0–2 góly alebo 3 a viac gólov (tip „-2,5 g" znamená výsledok napr. 2:0 , tip „+2,5 g" znamená výsledok napr. 2:1).

Kto vyhrá zostávajúcu časť stretnutia – stávka na víťaza časti stretnutia, ktorú zostáva odohrať od daného okamihu podania stávky a stavu stretnutia (napr. stávka za stavu 1:0 na výhru domácich v zostávajúcej časti stretnutia je vyhrávajúca len v prípade, že zápas skončí výhrou domácich napr. 2:0, 3:1, 4:2. Zvyšná časť stretnutia teda v uvedených prípadoch skončila 1:0, 2:1, 3:2).

Kto strelí „x-tý" gól v zápase - stávka na to, ktorý z tímov strelí v poradí „x-tý" gól v zápase (góly oboch tímov sa sčítavajú).

Kto vyhrá zostávajúcu časť I. (II.) polčasu – stávka na víťaza časti polčasu, ktorú zostáva odohrať od daného okamihu podania stávky do konca polčasu (napr. stávka za stavu 2:0 na výhru domácich je vyhrávajúca iba v prípade, že domáci strelí ešte o jeden gól viac ako súper).

Stávky na počty dvojminútových trestov v hokeji - počítajú sa dvojminútové tresty udelené hráčom jednotlivých tímov. Počítajú sa tiež tresty na 2+2 minúty tak, že jeden trest 2+2 sa počíta ako dva dvojminútové. Ostatné udelené tresty sa nepočítajú (t.j. napr. päťminútové, desaťminútové, vylúčenie do konca stretnutia). Pre udalosti týkajúce sa prvej, resp. druhej tretiny sa štandardne počítajú iba tresty udelené v prvej, resp. druhej tretine. Za názvom príležitostí na počet udelených trestov je v zátvorke uvedený aktuálny počet už udelených dvojminútových trestov relevantný pre danú príležitosť – tj. buď daného tímu, alebo oboch tímov dohromady, a to buď za čiastkovú časť, alebo celý zápas. Podobne pri príležitosti počet trestov handicap a počet trestov handicap v čiastkovej časti je za názvom v zátvorke uvedený aktuálny počet už udelených trestov v zápase, resp. v aktuálnej tretine, a to vo formáte (domáci:hostia).

Počet gólov/bodov v danom časovom intervale - jedná sa o stávku v časovom intervale, ktorý je definovaný od začiatku uvedenej minúty do poslednej sekundy ďalšej uvedenej minúty. Napríklad pri stávke na „Počet gólov medzi 1. a 10. minútou vrátane" musí byť určený počet gólov dosiahnutý v čase od 00:00 do 9:59:59. Čas 10:00:00 je už začiatkom minúty jedenástej, podobne ako minúta prvá, ktorá začína v čase 00:00:00.

TENIS

Víťaz 1. (2., 3., 4., 5.) setu - víťaz daného setu.

Presný výsledok stretnutia (možnosti 2:0, 2:1, 0:2, 1:2, resp. 3:0, 3:1, 3:2, atď.).

Ktorý hráč vyhrá 1. a 2. game v danom sete (obdobne 3. a 4. game, atď.) – stávka na víťaza dvoch po sebe nasledujúcich gemov v danom sete. Príležitosť „Nikto" znamená, že každý z hráčov vyhrá jeden game v určenom rozmedzí setu.

Príjem zmeny kurzov

Pred podaním LIVE stávky môže tipujúci označiť voľbu „prijať zmenu na akýkoľvek kurz", v tom prípade sa stávka uloží aj v prípade akejkoľvek zmeny kurzu príležitosti, ku ktorej dôjde počas ukladania stávky. Ak tipujúci označí voľbu „prijať zmenu na vyšší kurz", tak sa tiket uloží iba v prípade, že kurz príležitosti zostane pri ukladaní stávky rovnaký alebo sa zvýši. Ak tipujúci neoznačí žiadnu voľbu, stávka sa uloží iba v prípade, že počas ukladania stávky k zmene kurzu nedôjde.