• AKU
Tento tiket je zatiaľ prázdny, udalosť pridáte kliknutím na príslušný kurz.
Analýzy

LIVE stávky – Tiket

V LIVE stávkach môžete využiť rozšírené možnosti pre podanie tiketu:

  • Popis jednotlivých možností nastavenia (zaškrtnutie/chekbox)
  • Kombinácia jednotlivých nastavení
  • Pôvodné nastavenie a odporúčané nastavenie pre začiatočníkov a pre skúsených tipérov.

Jednotlivé možnosti nájdete pod ikonou nastavenia na tikete v okne LIVE stávky:


Po kliknutí na túto ikonu sa Vám zobrazia rozšírené možnosti pre ovládanie podania tiketu.

Tu si môžete nastaviť, ktoré voľby Vám pri uzatvorení stávky najviac vyhovujú.

Popis jednotlivých možností nastavenia (zaškrtnutie/checkbox)

Prijať každú zmenu kurzu.

Táto možnosť sa týka doby medzi okamihom kliknutia na tlačidlo „Vložiť“ a prípadným uzatvorením tiketu. Pokiaľ v tomto časovom intervale dôjde k zmene kurzu pri vami zvolenej príležitosti (bez rozlíšenia, či išlo o pohyb smerom hore alebo dole), potom v prípade zaškrtnutia nastavenia „Prijať každú zmenu kurzu“ bude tiket uzatvorený s aktuálnou hodnotou kurzu. Na druhú stranu sa môžete vystaviť riziku uzatvorenia tiketu s iným kurzom, ako ste požadovali.

Prijať každú zmenu kurzu, najviac o…

Táto možnosť sa opäť týka doby, medzi okamihom kliknutia na tlačidlo „Vložiť“ a prípadným uzatvorením tiketu. Pokiaľ v tomto časovom intervale dôjde k zmene kurzu pri vami zvolenej príležitosti (bez ohľadu nato, či išlo o pohyb smerom hore alebo dole), potom v prípade zaškrtnutia nastavenia „Prijať každú zmenu kurzu, najviac o…“ bude tiket uzatvorený s aktuálnou hodnotou kurzu len v prípade, že zmena nie je vyššia ako vami povolená hranica. Hranicu si určíte sami zadaním hodnoty do okienka v tejto voľbe. Povolená hranica sa nastavuje vo forme desatinného čísla – napríklad pokiaľ si pridáte na tiket príležitosť s kurzom 2, nastavíte túto hranicu na hodnotu 0,1, potom vami akceptovaný kurz na tikete je v rozmedzí 1,9 až 2,1. Táto možnosť opäť zvyšuje vaše pohodlie pri uzatváraní stávok a na rozdiel od predchádzajúcej voľby zníži riziko uzatvorenia tiketu s nečakane odlišným kurzom, než aký ste požadovali.

Prijať zmenu na vyššie kurzy.

Rovnako ako dve predchádzajúce voľby sa aj táto týka doby medzi okamihom kliknutia na tlačidlo „Vložiť“ a prípadným uzatvorením tiketu. Je podobná prvej variante – s tým zásadným rozdielom, že akceptujeme len zmeny kurzov smerom hore. Táto možnosť pre vás predstavuje minimálne riziko a je odporúčaná všetkým tipérom. Pokiaľ sa kurz zmení smerom dole, tiket uzatvorený nebude. Pokiaľ sa kurz naopak zmení smerom hore, tiket uzatvorený bude.

Prijať zmenu na vyššie kurzy, najviac o…

Rovnako, ako tri predchádzajúce voľby, sa aj táto týka doby medzi okamihom kliknutia na tlačidlo „Vložiť“ a potenciálnym uzatvorením tiketu. Ide o podobnú variantu ako pri druhej možnosti – opäť s tým rozdielom, že akceptujete len zmeny kurzov smerom hore. Oproti možnosti predchádzajúcej, tu neakceptujete výrazné zmeny kurzu z dôvodu podstatnejších zmien na hracej ploche – napríklad vylúčenie v hokejovom zápase, a pod. Táto možnosť je teda menej pohodlná ako predchádzajúca, ale viac bezpečná. Opäť predstavuje odporúčané nastavenie pre tipérov.

Automaticky aktualizovať kurz na tikete.

Táto možnosť sa týka, na rozdiel od predchádzajúcich štyroch možností, doby od okamihu pridania príležitosti na tiket a okamihu kliknutia na tlačidlo „Vložiť“. Pokiaľ dôjde v prípade zaškrtnutia tohto nastavenia k zmene kurzu, je kurz na tikete automaticky aktualizovaný. Nie je teda nutné pri zmene kurzu vždy klikať na tlačidlo „Aktualizovať“. Každá zmena kurzu je grafický doplnená o šípku ukazujúcu, k akej zmene došlo. Táto možnosť opäť zvyšuje vaše pohodlie a je odporúčaná všetkým tipérom. Je nastavená ako pôvodné nastavenie všetkým užívateľom.

Automaticky aktualizovať kurz na tikete – len smerom hore.

Táto možnosť predstavuje opatrnejšiu variantu predchádzajúcej varianty. Automaticky aktualizuje kurzy len smerom hore. V prípade pohybu kurzu smerom dole je nutné manuálne aktualizovať kurz na tikete tlačidlom „Aktualizovať“.

Vyžadovať dodatočné potvrdenie podania tiketu.

Pri zaškrtnutí tejto možnosti požadujete dodatočné potvrdzujúce okno na odsúhlasenie podávaného tiketu. 


Táto možnosť zvyšuje vaše bezpečie, zároveň ale predlžuje dobu a proces podania tiketu. Táto možnosť je v pôvodnom nastavení vypnutá všetkým užívateľom a je odporúčaná len pre začínajúcich tipérov.

Kombinácia jednotlivých nastavení.

Jednotlivé nastavenia sa dajú taktiež kombinovať. Nie všetky kombinácie však dávajú logický zmysel a preto sa pri zaškrtávaní niektorých kombinácií zneaktívni možnosť zaškrtnúť niektoré ďalšie.

Napríklad v prípade zaškrtnutia možnosti „Prijať každú zmenu kurzu“ sa zneaktívnia nasledujúce tri možnosti pre príjem zmien kurzov.

Dá sa napríklad použiť kombinácia nastavenia „Prijať zmenu na vyššie kurzy“ spoločne s možnosťou „Prijať každú zmenu kurzu, najviac o…“, vďaka ktorej môžete docieliť prijímanie všetkých zmien kurzov smerom hore, a zároveň všetkých zmien smerom dole, najvyššie však o zvolenú akceptovanú hodnotu, napr. o 0,1:

Spoločne s kombináciou prvých štyroch nastavení je možné ľubovoľne kombinovať zostávajúce tri nastavenia pre aktualizáciu kurzu na tikete a prípadného vyžiadania dodatočného potvrdenia podania tiketu.

Pôvodné nastavenie a odporúčané nastavenie pre začiatočníkov a pre skúsených tipérov

Pôvodné nastavenie pre všetkých tipérov:Odporúčané nastavenie pre začiatočníkov:Odporúčané nastavenie pre skúsených tipérov: