Kontakty

Sídlo spoločnosti:

TIPSPORT SK, a.s.
J. Kalinčiaka 14
010 01 Žilina
IČO: 36 43 6861
DIČ: 202 209 3150

Bankové spojenie:

VÚB a.s., IBAN: SK67 0200 0000 0021 2800 3656
Register: Okr. súd Žilina, odd.: Sa, vložka č.: 10502/L

Tel.: 00421(41) 562 00 92
Fax: 00421(41) 562 00 92

Internet: www.tipsport.sk
E-mail: tipsport@tipsport.sk
E-mail (internetové tipovanie): podpora@tipsport.sk
E-mail (Tipkonto): tipkonto@tipsport.sk

Oddelenie totožnosti
E-mail: totoznost@tipsport.sk
Tel.: 00421 (41) 505 94 32

Oblastní vedúci

Bratislavská oblasť:

Meno: František Ráchela
E-mail: frantisek.rachela@tipsport.sk

Humenská oblasť:

Meno: Bc. Marianna Džurbalová
E-mail: marianna.dzurbalova@tipsport.sk

Spišská oblasť:

Meno: Janette Podolská
E-mail: janette.podolska@tipsport.sk

Lučenecká oblasť:

Meno: Judita Petríková
E-mail: judita.petrikova@tipsport.sk

Novozámocká oblasť:

Meno: Mgr. Adrián Mészáros
E-mail: adrian.meszaros@tipsport.sk

Trenčianska oblasť:

Meno: Ing. Milan Valabek
E-mail: milan.valabek@tipsport.sk

Žilinská oblasť:

Meno: Rastislav Šoška
E-mail: rastislav.soska@tipsport.sk