eDostihy – pravidlá

Dodatok č. 1 k Hernému plánu pre prevádzkovanie kurzových stávok prostredníctvom internetu

1. V Hernom pláne pre prevádzkovanie kurzových stávok prostredníctvom internetu sa dopĺňa §16a E-Dostihy:

§ 16a E-Dostihy

 • „E-dostihy“ sú Kurzové stávky na dostihy koní v pretekoch náhodne vybraných z centrálnej databázy pretekov, ktoré sú zobrazované v internetovej aplikácii Tipsport.
 • Kurzy na jednotlivé preteky spoločne s časom ich štartu budú zobrazované na internetovej aplikácii Tipsportu.
 • Stávky na jednotlivé kone v jednotlivých pretekoch budú prijímané po zverejnení kurzov na vybraný pretek. Nie je možné uzatvoriť stávku na viac po sebe nasledujúcich pretekov. Príjem stávok je ukončený 20 sekúnd pred začiatkom dostihu.
 • Každý dostih má svoje identifikačné číslo, tzv. číslo preteku, ktoré sa tipujúcemu zobrazí po uzatvorení stávky v detaile podaného tiketu.
 • Tipujúci má možnosť uzatvoriť SOLO stávku alebo AKO stávku:
  • a) „SOLO stávka“ (v internetovej aplikácii označená “solo“) – je stávka, ktorá obsahuje stávky:
  • I. Stávka „Víťaz“ – tipujúci vyhráva, ak tipovaný kôň dostih vyhrá
  • II. Stávka „1–2“ – tipujúci vyhráva, ak sa tipovaný kôň umiestni na 1. až 2. mieste
  • III. Stávka „1–3“ – tipujúci vyhráva, ak sa tipovaný kôň umiestni na 1. až 3. mieste
  • b) „AKO stávka“ (v internetovej aplikácii označená “ako“) je kumulovaná stávka, ktorá obsahuje aspoň jednu stávku na presné poradie na prvých dvoch, alebo prvých troch miestach.
  • I. Stávka „poradie 2 koní“ – tipujúci tipuje na 2 kone, pričom prvého koňa tipuje na víťaza a druhého koňa tipuje, že sa umiestni na 2. mieste. Napr. tip – „3–7“ znamená, že zvíťazí kôň 3 a kôň 7 bude na 2. mieste (stávka je na tikete označená ako „3–7“)
  • II. Stávka „poradie 3 koní“ – tipujúci tipuje na 3 kone v presnom poradí v akom sa umiestnia na prvých 3 miestach. Napr. tip – „1–4–5“ znamená, že kôň 1 sa umiestni na 1. mieste, kôň 4 na 2. mieste a kôň 5 na 3. mieste (stávka je na tikete označená ako „1–4–5“)
 • Tipujúci je povinný vo vlastnom záujme si skontrolovať, či údaje zobrazené na internetovej aplikácii súhlasia s údajmi, na ktoré chce uzatvoriť stávku a následne na to potvrdiť uzatvorenie stávky. Uzatvorenú Stávku na E-Dostihy nie je možné stornovať. Na reklamácie tohto typu nebude braný ohľad.
 • Za oficiálny výsledok v zmysle HP, ktorý je nemenný, sa považuje výsledok opticky zobrazených pretekov v internetovej aplikácii Tipsport, ktorý je zobrazený v grafickej podobe. Takto zverejnený oficiálny výsledok je konečný a nebude sa prihliadať na prípadné ďalšie protesty.
 • Vklad – minimálny vklad na Stávku je 0,50 EUR. Ku každej Stávke je vyberaná manipulačná prirážka vo výške 10% z vkladu. Maximálny vklad je obmedzený limitom maximálnej výhry pre jednotlivé Stávky.
  * Od 13.02.2015 predstavuje manipulačná prirážka 0 % z vkladu hráča.
 • Výhra – maximálna výhra pre SOLO stávku je 2 000 EUR. Maximálna výhra pre kumulovanú stávku je 10 000 EUR.
 • Výplata výhry – pre vyplácanie výhier pre Stávku „E-Dostihy“ platí, že budú vyplácané ihneď po skončení dostihu na Herný účet klienta, ktorý stávku uzatvoril.
 • V prípade prerušenia dodávky elektrického prúdu, straty obrazu a pod., zostávajú všetky uzatvorené stávky na E-Dostihy v platnosti.
 • Stávku „E-Dostihy“ nie je možné kombinovať s ostatnými druhmi stávok, ani so zvláštnymi stávkami.
 • Pre Stávku „E-Dostihy“ platia všetky ďalšie ustanovenia tohto HP (predovšetkým úvodné ustanovenia, podmienky účasti na Kurzových stávkach, stávková Udalosť, Stávky, spory, sťažnosti a reklamácie, záverečné ustanovenia), pokiaľ v jednotlivých bodoch §16a, nie je uvedené inak.

Dodatok vstupuje do platnosti od 16.06.2014