• AKU
Tento tiket je zatiaľ prázdny, udalosť pridáte kliknutím na príslušný kurz.
Analýzy

Tipkonto

 1. V prípade splnenia nižšie uvedených podmienok získava každý tipujúci za uzatvorené kurzové stávky v EUR bonus v podobe Netov (1 Net SK = 1 cent = 0,01 EUR).
 2. Nety sa pripisujú na Tipkonto v okamihu vyhodnotenia stávky a ich hodnota sa vytvára z vkladov zo skutočne uzatvorených stávok tipujúceho podľa odstavca (3). V prípade kombinácie viacerých stávok na jednom tikete (napr. Kombinátor) je pripísaný počet Netov súčtom získaných Netov na jednotlivých stávkach na tikete.
 3. Parametre stávok, ktoré splnia podmienky pre pripísanie Netov:

  Celkový kurz stávky % z vkladu pripísané na Tipkonto v Netoch
  > 20 1 %
  > 70 2 %
  > 300 5 %
  > 1000 10 %
  > 2000 15 %
  > 3000 20 %

  Každý tipujúci môže za svoje uzatvorené a vyhodnotené stávky v rámci jedného kalendárneho dňa získať maximálne 500 Netov.

 4. Tipsport je oprávnený odobrať tipujúcemu všetky získané a nečerpané Nety, pokiaľ v dobe 12 po sebe idúcich mesiacov neuskutočnil žiadnu stávku v rámci kurzových stávok prostredníctvom Herného účtu alebo Tipkarty. Prvé odobranie Netov z herných účtov prebehne 1.11.2019 a následne v pravidelných mesačných intervaloch vždy k prvému dňu v mesiaci.
 5. Nety možno použiť ako vklad na akúkoľvek stávku. V prípade, že stávka je výherná, tipujúci získava výhru v EUR a tá je pripísaná na herný účet. Za tiket podaný takýmto spôsobom už nevzniká nárok na zisk Netov.
 6. Nety sú pri ich prírastku alebo úbytku na Tipkonte reálne zúčtované vždy v celých číslach. Systém preto prípadné vzniknuté desatinné miesta zaokrúhľuje matematicky – na celé Nety. Pri príprave tiketu môže byť hodnota Netov informatívne uvádzaná s desatinnými miestami.
 7. Nety možno použiť na úhradu SMS s vyhodnotením stávky. Cena za odoslanie 1 SMS je definovaná na hodnotu 4 Netov. V prípade, že tipujúci, ktorý odoslal požiadavku na zaslanie informácie o vyhodnotení stávky, nemá na svojom Tipkonte aspoň 4 Nety, je úhrada v hodnote 0,04 EUR odpočítaná z jeho herného účtu. Pokiaľ nie je ani na hernom účte dostatočný finančný zostatok, nebude SMS tipujúcemu odoslaná.
 8. Nety možno použiť na úhradu ďalších služieb a tovaru z aktuálnej ponuky Tipsportu na pobočkách.
 9. Pre všetky stávky okrem stávok Extratip a Šanca je možné Nety použiť na nákup kurzového zvýhodnenia. Kurzové zvýhodnenie je ponúkané v hodnotách až do 100 % v závislosti na technickej platforme (na niektorých zariadeniach môže byť maximálna hodnota kurzového zvýhodnienia nižšia). Cenu kurzového zvýhodnenia hradí tipujúci v Netoch a sa rovná požadovanému percentu kuzrového zvýhodnenia uplatnenému na výške vkladu podľa nasledovného vzorca:
  (kurz zvýhodnenia – 1) x vklad x 100 = cena v Netoch za kurzové zvýhodnenie

  Napríklad cenu kurzového zvýhodnenia AKU stávky o 10 % s celkovým vkladom 10 EUR vypočítame nasledovne:
  (1,10 – 1) x 10×100 = 100 Netov

  Cenu kurzového zvýhodnenia AKU stávky o 25 % s celkovým vkladom 5 EUR vypočítame nasledovne:
  (1,25 – 1) x 5×100 = 125 Netov

  Cenu kurzového zvýhodnenia AKU stávky o 20 % s celkovým vkladom
  1 EUR vypočítame nasledovne:
  (1,20 – 1) x 1×100 = 20 Netov

V prípade kombinácie viacerých stávok na jednom tikete (napr. Maxikombi) je cena kurzového zvýhodnenia určená súčtom ceny kurzového zvýhodnenia pre jednotlivé tikety.

Platí od 30.9.2019

Pre pobočkových klientov je k dispozícii katalóg bonusového programu Tipkonto na tomto odkaze.