• AKU
Tento tiket je zatiaľ prázdny, udalosť pridáte kliknutím na príslušný kurz.
 • Celkovo
 • Za 365 dní
 • Za 90 dní
  Meno 100 a viac inšpirácií
1. 525x
2. 334x
3. 270x
4. 184x
5. 162x
6. 139x
7. 137x
8. 112x
9. 101x
10. 99x
11. 91x
12. 82x
13. 80x
14. 79x
15. 74x
16. 73x
17. 71x
18. 66x
19. 57x
20. 56x
21. 55x
22. 55x
23. 53x
24. 52x
25. 49x
26. 49x
27. 49x
28. 46x
29. 43x
30. 40x
31. 40x
32. 38x
  Meno 100 a viac inšpirácií
1. 515x
2. 300x
3. 242x
4. 184x
5. 141x
6. 129x
7. 113x
8. 101x
9. 99x
10. 79x
11. 75x
12. 74x
13. 70x
14. 68x
15. 59x
16. 58x
17. 57x
18. 56x
19. 49x
20. 46x
21. 45x
22. 38x
23. 38x
24. 38x
25. 35x
26. 33x
27. 32x
28. 31x
29. 31x
30. 30x
31. 30x
32. 30x
  Meno 100 a viac inšpirácií
1. 193x
2. 132x
3. 89x
4. 68x
5. 57x
6. 57x
7. 49x
8. 41x
9. 34x
10. 30x
11. 23x
12. 17x
13. 17x
14. 17x
15. 16x
16. 15x
17. 15x
18. 14x
19. 13x
20. 13x
21. 13x
22. 12x
23. 12x
24. 12x
25. 11x
26. 11x
27. 10x
28. 10x
29. 10x
30. 9x
31. 9x
32. 8x
Analýzy

Tiket aréna – podmienky

 1. Tiket aréna (TA) je komunitná služba slúžiaca k prezentácii a k zdieľaniu tiketov tipujúcich v spoločnostiach holdingu Tipsport (Tipsport.net, a.s., CHANCE, a.s. a TIPSPORT SK, a.s. – ďalej len „prevádzkovateľ“).
 2. V TA sú zaradené výhradne tikety, ktoré užívatelia priamo alebo cielene zverejnili a to jedným z nižšie uvedených spôsobom. Tikety, ktoré ich autori nepridali do TA, nie sú v TA vôbec zobrazované.
 3. Do TA je možné zaradiť len tiket s predzápasovými stávkami. Tiket s live stávkami nie je možné do TA vložiť.
 4. Tiket je možné do TA vložiť týmito spôsobmi:

  4.1. Pomocou ikony Tiket aréna pri uzatvorení tiketu

  4.2. Pomocou ikony Tiket aréna v detaile tiketu

  4.3. Vložením odkazu na tiket do ktoréhokoľvek fóra internetových stránkach prevádzkovateľa alebo k analýze.

 5. Tiket vložený do TA nie je možné z TA vylúčiť.
 6. Tiket je v TA umiestnený 3 dni po vyhodnotení.
 7. Spoločne s tiketom je v TA zverejnené užívateľské meno tipujúceho, počet inšpirácií a identifikácia spoločnosti. Pri tiketoch, ktoré dosiahli viac ako 100 inšpirácií, sa vždy zobrazuje informácia 100 a viac.
 8. Tiket zverejnený v TA môže každý registrovaný tipujúci ďalej využiť k vytvoreniu kópie tiketu alebo k umiestneniu tiketu do diskusného fóra. Prostredníctvom voľby Pridať tiket je možné kopírovať aj jednotlivé príležitosti.
 9. Prevádzkovateľ je oprávnený tikety v TA ďalej triediť a prípadne v rámci aplikácie TA prednostne prezentovať. Prevádzkovateľ je ďalej oprávnený na základe údajov v TA zostavovať rebríčky tiketov, ich autorov alebo ich ďalej použiť k verejným štatistikám v profile tipujúceho. Výber a prezentácia tiketov či zostavenie rebríčkov sú úplne v kompetencii prevádzkovateľa a kritériá výberu môžu byť upravené podľa jeho rozhodnutia.
 10. Akékoľvek reklamácie vyplývajúce z využitia TA môže Tipujúci podávať v spoločnosti, v ktorej je registrovaní a to na emailové adresy: podpora@tipsport.sk, podpora@tipsport.cz alebo info@chance.cz.
 11. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek uskutočniť akúkoľvek zmenu pravidiel.
 12. Na účasť v TA nemá Tipujúci právny nárok.
 13. Tipujúci ďalej súhlasí s tým, že je prevádzkovateľ oprávnený využiť tikety zaradené do TA spolu s užívateľským menom pre svoje marketingové účely alebo ich zverejniť v médiách (vrátane internetu). Tipujúci v tejto súvislosti zbavuje prevádzkovateľa jeho povinnosti zachovávať mlčanlivosť o tipujúcom a jeho účasti na hre. Osobné údaje spracovávame v súlade so Zásadami o ochrane osobných údajov.

Platí od 25. 5. 2018
TIPSPORT SK, a.s.