• AKU
Tento tiket je zatiaľ prázdny, udalosť pridáte kliknutím na príslušný kurz.
Analýzy

PRAVIDLÁ PROGRAMU NETY ZA ZDIEĽANIE

Tieto podmienky sú platné od 27. 1. 2015.

 1. Podmienky účasti v programe

  Oprávnenie na účasť v programe „Nety za zdieľanie" majú existujúci zákazníci spoločnosti TIPSPORT SK, a.s., ktorým bola táto akcia sprístupnená. Prístup je možné získať po kliknutí na tlačidlo „ZAČAŤ ZDIEĽAŤ" v záložke „Bonusy – Nety za zdieľanie – Ako to funguje" a „Prehľad". Existujúcim zákazníkom sa rozumie osoba, ktorá sa zaregistrovala do internetového tipovania v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti TIPSPORT SK, a.s.

 2. Čo sa rozumie „zdieľaním"

  Zdieľaním sa rozumie umiestnenie odkazu na tiket alebo analýzu na sociálne siete (napr. Facebook, Twitter a pod.), do stávkarských diskusných fór alebo na iné webové stránky alebo odoslanie odkazu e-mailom. Tikety a analýzy možno zdieľať skopírovaním odkazu z adresného riadku prehliadača a jeho následným vložením na príslušný web, diskusné fórum alebo sociálnu sieť, tak aj použitím „zdieľacích tlačidiel" sociálnych sietí na stránke tiketu alebo analýzy.

 3. Aké typy odkazov možno zdieľať

  Zdieľať je možné odkazy na tikety alebo analýzy. Možno tiež zdieľať vlastné tikety či analýzy, tak aj tikety či analýzy ostatných klientov spoločnosti Tipsport.

 4. Získanie odmeny za nového zákazníka

  V prípade, že cez zdieľaný tiket alebo analýzu privedie účastník programu „Nety za zdieľanie" nového zákazníka, má nárok na odmenu vo výške určenej spoločnosťou TIPSPORT SK, a.s.

 5. Definícia nového zákazníka

  V rámci programu „Nety za zdieľanie" je novým zákazníkom osoba, ktorá sa po kliknutí na zdieľaný odkaz zaregistruje do internetového tipovania spoločnosti TIPSPORT SK, a.s. prostredníctvom registračného formulára na adrese www.tipsport.sk/registracia a vykoná dotáciu na svoj Hráčsky účet v ľubovoľnej výške. Internetová registrácia prostredníctvom registračného formulára musí byť vykonaná do 30 dní od kliknutia na zdieľaný odkaz.
  Pokiaľ sa osoba, ktorá klikla na zdieľaný odkaz, nezaregistruje prostredníctvom registračného formulára na www.tipsport.sk do 30 dní, môže byť po uplynutí lehoty 30 dní opäť privedená tým istým alebo iným účastníkom programu „Nety za zdieľanie".

 6. Výška odmeny za nového zákazníka

  Za každého nového zákazníka privedeného podľa bodu 1.7 Definícia nového zákazníka, má účastník programu „Nety za zdieľanie" nárok na odmenu. Odmena bude vyplatená v Netoch na Hráčsky účet účastníka programu „Nety za zdieľanie" automaticky po splnení podmienok podľa bodu 1.7 Definícia nového zákazníka.

  1. Štandardná výška odmeny

   Odmeny pre účastníkov sú odstupňované do niekoľkých hladín v závislosti na počte nových zákazníkov, ktoré účastníci zdieľaním odkazov priviedli. Viac privedených zákazníkov znamená vyššiu odmenu za každého ďalšieho zákazníka, a to podľa nasledujúcej tabuľky:

   Privedení zákazníci Výška odmeny za privedeného zákazníka
   1 až 5 400 Netov
   6 až 10 500 Netov
   11 až 20 600 Netov
   21 až 100 700 Netov
   viac ako101 800 Netov
  2. Individuálna výška odmeny

   Okrem štandardnej výšky odmeny sa môže spoločnosť TIPSPORT SK, a.s. rozhodnúť určiť vybraným účastníkom programu individuálnu výšku odmeny. Táto individuálna výška odmeny bude spravidla vyššia ako štandardná výška odmeny a bude spravidla prideľovaná aktívnym klientom, ktorí prostredníctvom programu „Nety za zdieľanie" priviedli nadpriemerný počet nových zákazníkov.

 7. Súbeh s programom „Priveď kamaráta"

  Účastník programu „Nety za zdieľanie" nemôže získať za rovnakého novo privedeného zákazníka zároveň odmenu z programu „Nety za zdieľanie" a z programu „Priveď kamaráta". Ak nový zákazník pred svojou registráciou v spoločnosti TIPSPORT SK, a.s. dostal pozvánku z programu „Priveď kamaráta" a klikol na zdieľaný odkaz v rámci programu „Nety za zdieľanie“, má vždy prednosť program „Priveď kamaráta“ a odmena, respektíve bonus bude existujúcemu zákazníkovi vyplatený na základe podmienok programu „Priveď kamaráta".

 8. Záverečné ustanovenia

  V prípade podozrenia z manipulácie alebo podvodu a v prípade akéhokoľvek porušenia týchto podmienok účasti, si spoločnosť TIPSPORT SK, a.s. vyhradzuje právo vylúčiť príslušného zákazníka z programu „Nety za zdieľanie". Spoločnosť Tipsport si vyhradzuje právo program „Nety za zdieľanie" kedykoľvek bez udania dôvodu zmeniť alebo zrušiť. Zároveň platia Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti TIPSPORT SK, a.s.