• Celkovo
  • Tento rok
  • Posled. 90 dní
  Meno Výhry celkom
1. 4 000 Net
2. 2 400 Net
3. 2 400 Net
4. 2 340 Net
5. 2 140 Net
6. 2 000 Net
7. 2 000 Net
8. 2 000 Net
9. 2 000 Net
10. 2 000 Net
11. 2 000 Net
12. 2 000 Net
13. 2 000 Net
14. 2 000 Net
15. 1 940 Net
16. 1 900 Net
17. 1 800 Net
18. 1 800 Net
19. 1 800 Net
20. 1 800 Net
21. 1 800 Net
22. 1 800 Net
23. 1 800 Net
24. 1 600 Net
25. 1 600 Net
26. 1 600 Net
27. 1 600 Net
28. 1 600 Net
29. 1 600 Net
30. 1 600 Net
31. 1 600 Net
32. 1 600 Net
33. 1 600 Net
34. 1 400 Net
35. 1 400 Net
36. 1 400 Net
37. 1 400 Net
38. 1 400 Net
39. 1 400 Net
40. 1 400 Net
41. 1 400 Net
42. 1 400 Net
43. 1 400 Net
44. 1 340 Net
45. 1 300 Net
46. 1 200 Net
47. 1 200 Net
48. 1 200 Net
49. 1 200 Net
50. 1 200 Net
  Meno Výhry celkom
1. 4 000 Net
2. 2 400 Net
3. 2 400 Net
4. 2 340 Net
5. 2 140 Net
6. 2 000 Net
7. 2 000 Net
8. 2 000 Net
9. 2 000 Net
10. 2 000 Net
11. 2 000 Net
12. 2 000 Net
13. 2 000 Net
14. 2 000 Net
15. 1 940 Net
16. 1 900 Net
17. 1 800 Net
18. 1 800 Net
19. 1 800 Net
20. 1 800 Net
21. 1 800 Net
22. 1 800 Net
23. 1 800 Net
24. 1 600 Net
25. 1 600 Net
26. 1 600 Net
27. 1 600 Net
28. 1 600 Net
29. 1 600 Net
30. 1 600 Net
31. 1 600 Net
32. 1 600 Net
33. 1 600 Net
34. 1 400 Net
35. 1 400 Net
36. 1 400 Net
37. 1 400 Net
38. 1 400 Net
39. 1 400 Net
40. 1 400 Net
41. 1 400 Net
42. 1 400 Net
43. 1 400 Net
44. 1 340 Net
45. 1 300 Net
46. 1 200 Net
47. 1 200 Net
48. 1 200 Net
49. 1 200 Net
50. 1 200 Net
  Meno Výhry celkom
1. 4 000 Net
2. 2 400 Net
3. 2 400 Net
4. 2 340 Net
5. 2 140 Net
6. 2 000 Net
7. 2 000 Net
8. 2 000 Net
9. 2 000 Net
10. 2 000 Net
11. 2 000 Net
12. 2 000 Net
13. 2 000 Net
14. 2 000 Net
15. 1 940 Net
16. 1 900 Net
17. 1 800 Net
18. 1 800 Net
19. 1 800 Net
20. 1 800 Net
21. 1 800 Net
22. 1 800 Net
23. 1 800 Net
24. 1 600 Net
25. 1 600 Net
26. 1 600 Net
27. 1 600 Net
28. 1 600 Net
29. 1 600 Net
30. 1 600 Net
31. 1 600 Net
32. 1 600 Net
33. 1 600 Net
34. 1 400 Net
35. 1 400 Net
36. 1 400 Net
37. 1 400 Net
38. 1 400 Net
39. 1 400 Net
40. 1 400 Net
41. 1 400 Net
42. 1 400 Net
43. 1 400 Net
44. 1 340 Net
45. 1 300 Net
46. 1 200 Net
47. 1 200 Net
48. 1 200 Net
49. 1 200 Net
50. 1 200 Net
Kalendár

Prezrite si výsledky súťaží odohratých za posledných 30 dní.